Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studieförbundsaktuellt 2011-03-01
Publicerad: 2011-03-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 27Kb

 
   KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE  
 Studieförbundsaktuellt 2011-03-01
 
 
 
FolkbildningsrÃ¥det 
 
FolkbildningsrÃ¥det 
 
 
 
 
 
  

 
  FolkbildningsrÃ¥dets budgetunderlag 2012-2014 inlämnades till regeringen den 1 mars.  
 
 Med stöd av resultatredovisningen av folkbildningens insatser yrkar FolkbildningsrÃ¥det:

att regeringen föreslår riksdagen en generell ökning av folkbildningsanslaget 2012 på 250 miljoner kronor,

att regeringen tillskjuter 120 miljoner kronor till en utbildningssatsning för unga arbetslösa,

att studieförbund ges möjlighet att anordna svenskundervisning för invandrare, sfi, samt

att studieförbund och folkhögskolor ges möjlighet att anordna samhällsintroduktion för nyanlända,

att regeringen ökar folkbildningsanlaget med en pris- och löneomräkning motsvarande konsumentprisindex, KPI, varje år perioden 2012-2014,

att regeringen genomför ett lärarlyft för folkhögskolans lärare genom en ändring i förordningarna 2007:222 och 2007:223 så att de inkluderar även denna skolform och lärargrupp,

att 15831000 kronor som 2010 överfördes till anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för forskning om den ideella sektorn återförs till folkbildningsanslaget.


Layoutat budgetunderlag inklusive Samlad bedöming 2010- vilken ska lämnas till regeringen senast den 8 mars - kommer att publiceras pÃ¥ FolkbildningsrÃ¥dets webb under mars mÃ¥nad.  
 
   
 
  
 
   
 
  
 
Relaterade länkar 
 
 
 Aktuellt frÃ¥n FolkbildningsrÃ¥det
 
 /Icons/0 
 
 Rubrik text rubrik text  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 FolkbildningsrÃ¥det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanmäl ditt nyhetsbrev här  
http://ww3.mws01.com/inxmail41/d/d.gif?vembq00g0b400bjcu3a370Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB