KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-03-01  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Folkbildningsrådets budgetunderlag 2012-2014 inlämnades till regeringen den 1 mars.
 
Med stöd av resultatredovisningen av folkbildningens insatser yrkar Folkbildningsrådet:

att regeringen föreslår riksdagen en generell ökning av folkbildningsanslaget 2012 på 250 miljoner kronor,

att regeringen tillskjuter 120 miljoner kronor till en utbildningssatsning för unga arbetslösa,

att studieförbund ges möjlighet att anordna svenskundervisning för invandrare, sfi, samt

att studieförbund och folkhögskolor ges möjlighet att anordna samhällsintroduktion för nyanlända,

att regeringen ökar folkbildningsanlaget med en pris- och löneomräkning motsvarande konsumentprisindex, KPI, varje år perioden 2012-2014,

att regeringen genomför ett lärarlyft för folkhögskolans lärare genom en ändring i förordningarna 2007:222 och 2007:223 så att de inkluderar även denna skolform och lärargrupp,

att 15831000 kronor som 2010 överfördes till anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för forskning om den ideella sektorn återförs till folkbildningsanslaget.


Layoutat budgetunderlag inklusive Samlad bedöming 2010- vilken ska lämnas till regeringen senast den 8 mars - kommer att publiceras på Folkbildningsrådets webb under mars månad.
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här