Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Rutiner för justering av tidigare rapport
Publicerad: 2003-10-10

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
justeringsmall.xls 23Kb
JUSTER~1.PDF 35KbNär extern eller intern granskning av statsbidragsberättigad verksamhet i studieförbunden leder till justeringar av tidigare lämnad verksamhetsrapportering för statsbidrag ska dessa justeringar också rapporteras till Folkbildningsrådet. Alla justeringar av underlag för statsbidragsgivning på lokal och regional nivå ska redovisas till folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet återkräver inga utbetalda statsbidrag pga detta. Men felaktigt rapporterad verksamhet kan inte utgöra underlag vid kommande bidragsfördelning och måste därför korrigeras.

Bifogade filer:
Informationsbrev
Mall för rapportering av justeringar


Med vänliga hälsningar

Tomas Östlund
Administrativ sekreterare
Folkbildningsrådet
________________________________________________________
Tel:08-412 48 25
Mobil: 070-584 78 61
Fax: 08-21 88 26
Webb-adress: www.folkbildning.se
Postadress: Box 730, 101 34 Stockholm

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB