Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidrag 2007
Publicerad: 2007-01-03

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Bil 2 Tab fhsk 2007.pdf 31Kb
Bil 3 Bidrvillkor 2007.pdf 26Kb
Bil 1 Tab stfb 2007.pdf 29Kb
Prel statsbidrag 2007.pdf 75Kb

Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sammanträdet den 7 december preliminär fördelning och villkor för statsbidraget 2007.

Följande dokument bifogade:
Skrivelse Preliminär statsbidragsfördelning för år 2007 daterad 2006-12-29
Bilaga 1 Preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden
Bilaga 2 Preliminär fördelning av statsbidraget till folkhögskolorna 2007
Bilaga 3 Statsbidragsvillkor för anslag 25:1Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB