Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidrag
Publicerad: 2007-01-08

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
13684 Bidrag 33.pdf 616KbKriterier och fördelningsprinciper från och med 2007

Folkbildningsrådet har fastställt en ny fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger på ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag och träder i kraft år 2007. Bidragsmodellen kombinerar stabilitet och kvalitetsperspektiv med möjligheten att möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya förutsättningar och nya behov av folkbildning.

Riksdagens syften med anslaget till folkbildningen har varit vägledande för Folkbildningsrådets beslut. Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att, utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:


       Â arbeta lÃ¥ngsiktigt och med inriktning pÃ¥ egna mÃ¥l och med hög kvalitet,

       stärka människors kunskap, självtillit och delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv,

       skapa möten mellan människor med bakgrund i olika länder, kulturer och livssituationer,

       vända sig till och engagera människor som inte har samma förutsättningar som andra att ta del av folkbildningsverksamhet.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB