Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


02 Förordningar, styrdokument finns på www.folkbildning.se
Artikel Regeringens proposition, Lära växa förändra 2008-05-29
Artikel Förordningen 2008-01-08
Artikel Regleringsbrev och riktlinjer 2008-01-08


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB