Fhsk_hjalpredan
Avdelning 12 Administrativa kursdagar
Avdelning 11 Studeranderätt
Avdelning 05 Statsbidrag
Avdelning 09 Studiestöd
Avdelning 10 FIN
Avdelning 02 Förordningar, styrdokument finns på www.folkbildning.se
Avdelning 03 Regler,definitioner
Avdelning 04 Verksamhetsredovisning
Avdelning 07 Landstingsbidrag
Avdelning 06 Förstärkningsbidrag
Avdelning 08 Behörigheter och studieomdömen
Avdelning 01 FBR finns på www.folkbildning.se

Artikel pdf-dokument 2009-10-15
Artikel Välkommen 2008-05-29


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se