KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-12-15  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 

Beslut från Folkbildningsrådets styrelse den 14 december 2011

Vid sammanträde i Folkbildningsrådets styrelse den 14 december behandlades ett antal ärenden som berör studieförbunden. De är:

Deltagarrapportering som underlag för statsbidrag
Undantaget att tillåta 1 procent av de ofullständigt rapporterde deltagarna att ingå i bidragsunderlaget gäller även för verksamhetsår 2012.

Statsbidrag till studieförbund 2012: Revidering av dokument
Dokumentet har uppdaterats och kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Statsbidrag>2012 års statsbidrag.

Riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya studieförbund
Nya riktlinjer har fastställts och dokumentet kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Kriterier för statsbidrag.

Riktlinjer för beredning av och beslut om återkrav av medel
Riktlinjerna har reviderats och dokumentet kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Kriterier för statsbidrag.

Fördelning av projektmedel till flexibelt lärande 2012
4 miljoner kronor har fördelats till totalt 38 projekt i studieförbund och folkhögskolor. Särskild information sänds till de studieförbund som fått projektmedel. Lista över vilka projekt som beviljats medel finns på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Folkbildningsrådet>Myndighetsuppdrag>Särskilda medel att fördela.

Expertgrupp för nationella utvärderingar 2012-2013
Anne Marie Brodén (ordförande), Lars Svedberg, Henrik Nordvall och Heléne Ahl från forskarsamfundet samt Eva Önnesjö, Mats Hallberg och Tjia Torpe från medlemsorganisationerna utsågs. Sekreterare i gruppen är Eva Åström, Folkbildningsrådets kansli.

Rapport: Studieförbundens ekonomi 2010
Sammanställningen över studieförbundens ekonomi finns på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Rapporter och publikationer>Uppföljningsrapporter.

 
 
 
 
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här