Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundsaktuellt 2011-12-15
Publicerad: 2011-12-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 27Kb

 
   KLICKA H√ĄR F√ĖR ATT √ĖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBL√ĄSARE  
 Studief√∂rbundsaktuellt 2011-12-15
 
 
 
Folkbildningsr√•det 
 
Folkbildningsr√•det 
 
 
 
 
 
 Aktuellt fr√•n Folkbildningsr√•det  

 
   
 
 

Beslut från Folkbildningsrådets styrelse den 14 december 2011

Vid sammanträde i Folkbildningsrådets styrelse den 14 december behandlades ett antal ärenden som berör studieförbunden. De är:

Deltagarrapportering som underlag för statsbidrag
Undantaget att tillåta 1 procent av de ofullständigt rapporterde deltagarna att ingå i bidragsunderlaget gäller även för verksamhetsår 2012.

Statsbidrag till studieförbund 2012: Revidering av dokument
Dokumentet har uppdaterats och kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Statsbidrag>2012 års statsbidrag.

Riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya studieförbund
Nya riktlinjer har fastställts och dokumentet kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Kriterier för statsbidrag.

Riktlinjer för beredning av och beslut om återkrav av medel
Riktlinjerna har reviderats och dokumentet kommer inom kort att läggas ut på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Studieförbund>Kriterier för statsbidrag.

Fördelning av projektmedel till flexibelt lärande 2012
4 miljoner kronor har fördelats till totalt 38 projekt i studieförbund och folkhögskolor. Särskild information sänds till de studieförbund som fått projektmedel. Lista över vilka projekt som beviljats medel finns på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Folkbildningsrådet>Myndighetsuppdrag>Särskilda medel att fördela.

Expertgrupp för nationella utvärderingar 2012-2013
Anne Marie Brod√©n (ordf√∂rande), Lars Svedberg, Henrik Nordvall och Hel√©ne Ahl fr√•n forskarsamfundet samt Eva √Ėnnesj√∂, Mats Hallberg och Tjia Torpe fr√•n medlemsorganisationerna uts√•gs. Sekreterare i gruppen √§r Eva √Östr√∂m, Folkbildningsr√•dets kansli.

Rapport: Studieförbundens ekonomi 2010
Sammanställningen över studieförbundens ekonomi finns på Folkbildningsrådets webbplats under fliken Rapporter och publikationer>Uppföljningsrapporter.

 
   
 
  
 
   
 
  
 
Relaterade l√§nkar 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 Folkbildningsr√•det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanm√§l ditt nyhetsbrev h√§r  
http://ww3.mws01.com/trk/d.gif?i1042uwicq00g0b400000d000k2nq770Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB