Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundsaktuellt 2011-09-26
Publicerad: 2011-09-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 31Kb

 
   KLICKA H√ĄR F√ĖR ATT √ĖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBL√ĄSARE  
 Studief√∂rbundsaktuellt 2011-09-26
 
 
 
Folkbildningsr√•det 
 
Folkbildningsr√•det 
 
 
 
 
 
  

 
  Regeringen om Riksrevisionens rapport om statens st√∂d till studief√∂rbunden  
 
 

Regeringens skrivelse angående Riksrevisionens rapport "om statens stöd till studieförbunden" offentliggjordes fredagen den 23 september, se bifogad länk nedan.

Regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser är kortfattat följande:
‚Äʬ†Regeringen √∂verg√•r till att genomf√∂ra mindre omfattande, men mer frekvent f√∂rekommande studier(utv√§rderingar).
‚Äʬ†En ny utv√§rdering om huruvida syftena med statens bidrag har uppn√•tts. Den ska ocks√• omfatta en bed√∂mning av vilken betydelse verksamhetsomr√•dena haft vad g√§ller styrningen av statsbidraget.
‚Äʬ†Utv√§rderingen kan komma att medf√∂ra en revidering av styrningen av statsbidragets anv√§ndning och av √•terrapporteringskraven.
‚Äʬ†Vissa delar i f√∂rvaltningslagen b√∂r ocks√• g√∂ras till√§mpliga p√• Folkbildningsr√•dets handl√§ggning av √§renden s√•som best√§mmelserna om j√§v, en parts r√§tt att f√• del av uppgifter, motivering av beslut och underr√§ttelse om beslut.

 
  Utredning om sfi-peng  
 
 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng (svenskundervisning för invandrare) kan utformas. Ett system med sfi-peng skulle innebära att individen själv kan välja utbildningsanordnare, offentlig eller fristående, och att utbildningsanordnaren får en ersättning (sfi-peng) som följer individen.

Utredaren ska vid utarbetandet av sitt förslag om sfi-peng beakta bestämmelserna om utbildning vid folkhögskola som motsvarar sfi i den nya skollagen.

Christer Hallerby, tidigare statssekreterare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ska utreda frågan om sfi-peng. Utredningen ska redovisas senast den 28 september 2012.

Länk till pressmeddelandet på Regeringens hemsida finns nedan.

 
   
 
  
 
Relaterade l√§nkar 
 
 
/Icons/0 
 
/Icons/0 
 
 
 
 Aktuellt fr√•n Folkbildningsr√•det
 
 /Icons/0 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 Folkbildningsr√•det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanm√§l ditt nyhetsbrev h√§r  
http://ww3.mws01.com/trk/d.gif?i1042ufucq00g0b400000d000gzbq729Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB