Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundsaktuellt 2011-09-20
Publicerad: 2011-09-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 28Kb

 
   KLICKA H√ĄR F√ĖR ATT √ĖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBL√ĄSARE  
 Studief√∂rbundsaktuellt 2011-09-20
 
 
 
Folkbildningsr√•det 
 
Folkbildningsr√•det 
 
 
 
 
 
  

 
  Information om Regeringens budgetproposition 2012  
 
 

Anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen
Anslaget föreslås öka till 3 308 521 mkr eller med 33,7 mkr vilket motsvarar en pris- och löneomräkning på 1 procent.

Utvärdering av folkbildningen
Regeringen avser att initiera en särskild utvärdering av folkbildningen för att senast 2013 främst analysera i vilken grad syftena med statsbidraget uppnåtts.

Folkhögskollärarutbildningen
Regeringen kommer att se över folkhögskollärarutbildningen. Syftet är bland annat att klargöra hur man på bästa sätt kan säkerställa en hög kvaltiet på utbildningen och möta folkhögskolornas, studieförbundens och deltagarnas behov.

Studiemotiverande folkhögskolekurs
Satsningen på att erbjuda arbetslösa ungdomar särskilda studiemotiverande kurser vid folkhögskolorna fortsätter även 2012.
Uppdraget kommer som tidigare år (2010-2011) att ligga på Arbetsförmedlingen.

Förvaltningskostnader
√Ėkningen av Folkbildningsr√•dets f√∂rvaltningskostnader med 3 315 tkr mellan 2009 och 2010 beror i huvudsak p√• kostnader f√∂r regeringsuppdrag med 0,7 mkr (civila samh√§llet och digitala klyftan) samt utbildningsinsatser vid folkh√∂gskolor f√∂r ungdomar i jobbbgarantin med 1,5 mkr. Det h√§r √§r kostnader som finansieras med s√§rskilda anslag och de belastar ej folkbildningsanslaget. √Ėkningen inom myndighetsuppdragen med ca 1 mkr beror p√• att FBR svarar f√∂r den nationella utv√§rderingen i st√∂rre omfattning √§n tidigare.

/Icons/0

Teckenspråkstolk och kontakttolkutbildning
Regeringen avser upph√§va f√∂rordningen om Tolk- och √∂vers√§ttarinsitutet, T√ĖI, vilket inneb√§r att T√ĖI l√§ggs ner.
Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) kommer att ta över ansvaret för att fördela de särskilda statsbidragen till folkhögskolor och studieförbund för teckenspråkstolk- och kontakttolkutbildning samt att utöva tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten.

I syfte att bland annat öka teckenspråktolkutbildningens forskaranknytning anser regeringen att högskolan bör få ta del av medlen för anordnande av teckenspråktolkutbildning.
Folkhögskolor bör dock även fortsättningsvis kunna anordna utbildning med stöd av anslaget.

Folkbildningsrådet kommer att ta kontakt med Yh-myndigheten för att diskutera om överflyttningen innebär några konsekvenser för studieförbundens och folkhögskolornas möjligheter att anordna verksamheten.

 
   
 
  
 
   
 
  
 
Relaterade l√§nkar 
 
 
 Aktuellt fr√•n Folkbildningsr√•det
 
 /Icons/0 
 
 Rubrik text rubrik text  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 Folkbildningsr√•det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanm√§l ditt nyhetsbrev h√§r  
http://ww3.mws01.com/trk/d.gif?i1042ubecq00g0b400000d000kqdy721Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB