Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studieförbundsaktuellt 2011-05-27 nr 2
Publicerad: 2011-05-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 28Kb

 
   KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE  
 Studieförbundsaktuellt 2011-05-27 nr 2
 
 
 
FolkbildningsrÃ¥det 
 
FolkbildningsrÃ¥det 
 
 
 
 
 
  

 
  Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU - Extra ansökningsomgÃ¥ng!  
 
 Efter beredning av 2010 Ã¥rs slutrapporter finns 755 000 kr kvar att fördela. Ansökan görs via nedanstÃ¥ende länk, och ska vara FolkbildningsrÃ¥det tillhanda senast den 26 augusti 2011.

Projekten ska genomföras av folkhögskolor och studieförbund och bör koncentreras till ett fåtal tydligt avgränsade projekt som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att öka allmänhetens kunskap och intresse för EU-frågor.

Studieförbundens riksorganisation inbjuds att ansöka om projektmedel.

Folkhögskolornas insatser bör samordnas. Det vill säga flera skolor gör en gemensam ansökan med en av skolorna som administrativt ansvarig.

 
 
   
 
  
 
   
 
  
 
Relaterade länkar 
 
 
/Icons/0 
 
 
 Aktuellt frÃ¥n FolkbildningsrÃ¥det
 
 /Icons/0 
 
 Rubrik text rubrik text  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 FolkbildningsrÃ¥det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanmäl ditt nyhetsbrev här  
http://ww3.mws01.com/trk/d.gif?i1042uyec000g0b400000d000lfl0705Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB