KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-05-27 rätt version  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Digitalisering av Folkbildningsrådets arkiv
 
Det pågår digitalisering av Folkbildningsrådets arkiv. Därför uppmanar vi Studieförbund och Folkhögskolor att fr.o.m. nu skicka in all dokumentation som krävs enligt statsbidragsvillkoren i digital form. För studieförbund handlar det om följande dokument.

1. Stadgar
2. Riktlinjer för folkbildningsverksamhet
3. Mål-/styrdokument
4. Policydokument för förstärkningsbidraget
5. Verksamhetsplan
6. Årsredovisning/Verksamhetsberättelse
7. Planerad internkontroll
8. Genomförd internkontroll

Dokumenten ska vara fastställda av styrelsen och det ska framgå fr.o.m. när de gäller.

För att underlätta övergången till digitalt arkiv ber vi er att skicka in samtliga aktuella dokument enligt ovan, lämpligen i samband med årsredovisningen som ska skickas in till Folkbildningsrådet senast den 1 juli.

Dokumenten skickas till fbr@folkbildning.se
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här