KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-03-07  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Folkbildningen i Digidel 2013 - Välkommen till en halvdag om folkbildningens roll i Digidel.
 
Kampanjen Digidel 2013 verkar för ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Studieförbund och folkhögskolor har olika roller, men kan förenas i uppdraget om ökad delaktighet, tillgänglighet och demokrati. Vi har större möjligheter att öka den digitala delaktigheten genom att arbeta strategiskt tillsammans.

Plats: Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50

(Webbsändning och chatt ska vi försöka att tillhandahålla under halvdagen)

Tid: den 27 april 2011, kl 9-13, inklusive lunch

Christer Marking, från Digidels kansli, medverkar och berättar om handledarutbildningar och internetfonden.

Förslag på diskussionspunkter:
• Digidels mål och organisation,
• Folkbildningsorganisationernas Studieförbundens, folkhögskolornas och länsbildningsförbundens respektive roller,
• Hur jobbar vi? – goda exempel,
• Samverkan,
• Uppföljning,
• Hur går vi vidare?
• Övrigt

Anmälan görs senast den 21 april till: ulrika.knutsson@folkbildning.net

Meddela om du kommer eller vill delta på nätet. Anmäl eventuella övriga behov och kost i samband med mingellunchen på den fysiska träffen!

Välkomna!

Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, och Christine Cars-Ingels, Folkbildningsförbundet
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här