Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundsaktuellt 2010-12-10
Publicerad: 2010-12-10

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 34Kb


 
   KLICKA H√ĄR F√ĖR ATT √ĖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBL√ĄSARE  
 Studief√∂rbundsaktuellt 2010-12-10
 
 
 
Folkbildningsr√•det 
 
Folkbildningsr√•det 
 
 
 
 
 
  

 
  F√∂rdelningsmodell f√∂r statsbidrag till studief√∂rbund fr√•n 2012.  
 
 Folkbildningsr√•dets styrelse fastst√§llde vid sitt sammantr√§de den 8 december 2010 ny f√∂rdelningsmodell f√∂r statsbidrag till studief√∂rbund fr√•n 2012.
Styrelsen återkommer med beslut om eventuell infasning av det nya statsbidragssystemet perioden 2012-2013 vid sammanträdet den 17 februari 2011.
Vidare beslutade styrelsen att infasningsperiod för nya bidragsmottagare är 4 år samt att återkomma i frågan om beredningsgrupp för gränsdragningsfrågor under våren 2011.

Grundbidrag
75 procent av statsbidraget fördelas som ett grundbidrag.
Bidraget ligger fast i två år och beräknas år 2012 och 2013 på ett genomsnitt av totalt utbetalt statsbidrag verksamhetsåren 2010 och 2011.

Rörligt bidrag
25 procent av statsbidraget är rörligt. Detta bidrag omfördelas årligen och innehåller två delar; förstärkningsbidrag (6 procent) och verksamhetsrelaterat bidrag (19 procent). Fördelningen av bidraget grundas på senast slutrapporterat verksamhetsår. Bidraget år 2012 grundas således på genomförd verksamhet 2010.

Förstärkningsbidrag
2/3 av förstärkningsbidraget avsätts till verksamhet med deltagare som har funktionsnedsättning och 1/3 avsätts till verksamhet med deltagare som har invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av förstärkningsbidraget fördelas utifrån deltagare och hälften utifrån studietimmar.

Verksamhetsrelaterat bidrag
14 procent av det verksamhetsrelaterade bidraget fördelas utifrån studietimmar i studiecirklar (värde 1,0 studietimme), annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme ) och kulturprogram (värde 9 studietimmar). 5 procent av statsbidrget fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel.
 
 
  Statsbidrag till studief√∂rbund 2011 - kriterier och f√∂rdelningsprinciper.  
 
 En f√∂r 2011 √•rs statsbidrag uppdaterad version av Statsbidrag till studief√∂rbund, 2011 - Kriterier och f√∂rdelningsprinciper har bifogats.
Dokumentet innehåller även uppdaterade bilagor Statsbidragsvillkor, Allmänna råd vid upprättande av årsredovisning samt Plan för kvalitetsredovisningen.
 
 
  F√∂rdelning av projektmedel till stimulans av lokal och regional utveckling f√∂r flexibelt l√§rande i studief√∂rbund och folkh√∂gskolor.  
 
 Sammanlagt 71 ans√∂kningar, varav 25 fr√•n folkh√∂gskolor och 43 fr√•n 8 studief√∂rbund, har inkommit med ett sammanlagt belopp p√• cirka 11,6 mkr. Utlysningen avs√•g tv√• olika omr√•den inom det flexibla l√§randet.

Område 1: Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
a) Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar
b) Utveckling av nya metoder och nya nätverk för ökat flexibelt lärande
Område 2: Produktion av öppna lärresurser, digitala studiematerial

Styrelsen har prioriterat projekt som syftar till att:
- pedagogiskt och kommunikativt stimulera det flexibla lärandet
- utveckla kunskap och erfarenhet av flexibelt lärande
- öka den digitala delaktigheten genom flexibelt lärande
- genomföra projekt i nätverk med andra
- ta fram folkbildningens öppna lärresurser, digitala studiematerial
 
 
 Aktuellt fr√•n Folkbildningsr√•det
 
 /Icons/0 
 
 Rubrik text rubrik text  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 Folkbildningsr√•det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanm√§l ditt nyhetsbrev h√§r  
http://ww3.mws01.com/inxmail41/d/d.gif?vwyb000g0b400b6zk3a344Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB