KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-09-27  
 
  Folkutbildningsrådet
 
Folkutbildningsrådet
         

 
Förtydligande och påminnelse kring rapportering av underlag till förstärkningsbidrag
 
Fr o m verksamhetsår 2008 rapporteras antal 1) deltagare med funktionsnedsättning och 2) invandrare med brister i svenska språket för vilka förstärkta insatser gjorts i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet.

Det är dessa två variabler som är avsedda att användas vid beräkning av deltagartimmar i förslaget till ny fördelningsmodell som nu är ute på remiss. Deltagartimmar baserade på studietimmar * antalet deltagare med funktionsnedsättning och studietimmar * invandrade med brister i svenska språket för vilka förstärkta insatser gjorts.

Underlag för att beräkna andelar inom förstärkningsbidrag utifrån den nya fördelningsmodellen finns ännu inte sammanställda i någon rapport i SCBs studieförbundswebb, i väntan på beslut. Vid beräkningen av de preliminära andelarna i det material som gått ut med remissen har en schablon använts.

Rapporteringen av de två uppgifterna är därför ytterst viktig.

 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här