Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundsaktuellt 2010-09-27
Publicerad: 2010-09-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Attach0.html 27Kb


 
   KLICKA H√ĄR F√ĖR ATT √ĖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBL√ĄSARE  
 Studief√∂rbundsaktuellt 2010-09-27
 
 
 
Folkutbildningsr√•det 
 
Folkutbildningsr√•det 
 
 
 
 
 
  

 
  F√∂rtydligande och p√•minnelse kring rapportering av underlag till f√∂rst√§rkningsbidrag  
 
 Fr o m verksamhets√•r 2008 rapporteras antal 1) deltagare med funktionsneds√§ttning och 2) invandrare med brister i svenska spr√•ket f√∂r vilka f√∂rst√§rkta insatser gjorts i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet.

Det är dessa två variabler som är avsedda att användas vid beräkning av deltagartimmar i förslaget till ny fördelningsmodell som nu är ute på remiss. Deltagartimmar baserade på studietimmar * antalet deltagare med funktionsnedsättning och studietimmar * invandrade med brister i svenska språket för vilka förstärkta insatser gjorts.

Underlag för att beräkna andelar inom förstärkningsbidrag utifrån den nya fördelningsmodellen finns ännu inte sammanställda i någon rapport i SCBs studieförbundswebb, i väntan på beslut. Vid beräkningen av de preliminära andelarna i det material som gått ut med remissen har en schablon använts.

Rapporteringen av de två uppgifterna är därför ytterst viktig.

 
 
   
 
  
 
   
 
  
 
Relaterade l√§nkar 
 
 
 Aktuellt fr√•n Folkbildningsr√•det
 
 /Icons/0 
 
 Rubrik text rubrik text  
 
 
 
 
 
 
 
/Icons/0 
 
 Folkbildningsr√•det, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
 
Avanm√§l ditt nyhetsbrev h√§r  
http://ww3.mws01.com/inxmail41/d/d.gif?viqb000g0b400brfj3a319Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB