Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Arkiv FBR informerar 2007
Artikel Remissvar: Tre nya skolmyndigheter 2007-12-11
Artikel Protokoll FBR repskap 8 november 2007 2007-11-22
Artikel FBR styrelseprotokoll 8 november 2007 2007-11-22
Artikel Publiceringsstöd för folkbildninshistoria 2007-11-21
Artikel Folkbildningens kvalitetssatsning 2007-11-20
Artikel CFLs fortbildnildningsprogram vt-08 2007-11-09
Artikel Nya studieförbundet Ibn Rushd får statsbidrag 2008 2007-11-08
Artikel FBR styrelseprotokoll 16 oktober 2007 2007-11-05
Artikel Remissvar: EU, Skolor för 2000-talet 2007-10-15
Artikel Riksdagsmotioner folkbildningen 2007/08 2007-10-15
Artikel FBR styrelseprotokoll 24 september 2007 2007-10-04
Artikel CFL: Påbyggnadskurs i flexibelt lärande 2007-10-03
Artikel Konferens "Det krokiga lärandet" 2007-10-02
Artikel Kurs: Folkbildning och digital delaktighet 2007-09-27
Artikel Budgetpropositionen 2008 2007-09-21
Artikel FBR söker två medarbetare 2007-09-18
Artikel EU samråd om skolans utveckling 2007-09-12
Artikel Inbjudan Flexkunskap 2007 2007-08-28
Artikel Inbjudan: hearing om frivux 2007-08-27
Artikel Seminarium transnationella demokratinätverk 2007-08-25
Artikel CFL inbjuder till försöksverksamhet 2007-08-25
Artikel PÃ¥minnelse CFLs fortbildningsprogram HT07 2007-08-20
Artikel Påminnelse: Diskussion: Leva som man lär 2007-08-15
Artikel Utvecklingsmedel för livslångt lärande och regional utveckling 2007-07-02
Artikel FBR söker nationell utvärderare 2007-06-27
Artikel Remissvar: Bidrag vid korttidsstudier 2007-06-27
Artikel Rapport: Leva som man lär 2007-06-19
Artikel ICAE Academy of Lifelong Learning Advocacy 2007-06-19
Artikel FBR styrelseprotokoll 15-16 maj 2007 2007-06-19
Artikel Lediga tjänster på Folkbildningsrådet 2007-05-09
Artikel Protokoll FBR repskap 23 april 2007 2007-05-09
Artikel FBR styrelseprotokoll 23 april 2007 2007-05-09
Artikel Konferensen 22 maj om Demokrati och Digital delaktighet 2007-05-04
Artikel Riksdagen: motioner inom folkbildningens område 2007-05-04
Artikel CFLs fortbildningsprogram hösten 2007 2007-05-04
Artikel Remissvar: svensk unescostrategi 07-13 2007-04-25
Artikel Folkbildningsrådets styrelse 2007-04-25
Artikel Interpellationsdebatt: livslångt lärande 2007-04-20
Artikel Ny kampanj 1000 vägar till kunskap 2007-04-19
Artikel Idékonferens om Demokrati och Digital Delaktighet 2007-04-11
Artikel Digitala klyftan: CFL: träffar och utvecklingsmedel att söka 2007-04-04
Artikel Riksdagsinterpellation: livslångt lärande 2007-04-03
Artikel Remissvar:Tillträde högre utbildning 2007-04-02
Artikel Remissvar: Förbättrad tolkservice 2007-04-02
Artikel Sökes: Projektledare Digitala klyftan 2007-03-20
Artikel Remissvar: Meritöverföring, ECVET 2007-03-14
Artikel Svar: Riksdagsfråga: Dövblindas möjligheter till studier 2007-03-13
Artikel FBR söker projektledare i Internationell solidaritet och hållbar utveckling 2007-03-08
Artikel FBR styrelseprotokoll 21 februari 2007 2007-03-05
Artikel Riksdagsfråga: Dövblindas möjligheter till studier 2007-03-02
Artikel Interpellationsdebatt: Stöd för EU-information 2007-02-19
Artikel Protokoll FBR repskap 9 november, 7 februari 2007-02-14
Artikel FBR styrelseprotokoll 7 februari 2007 2007-02-14
Artikel FBR styrelseprotokoll 25 januari 2007 2007-02-14
Artikel Riksdagsmotioner folkbildningen 2006/07 2007-02-04
Artikel Interpellationsdebatt: Studiemedel, sjuk-, aktivitetsersättning 2007-01-31
Artikel Internationella Programkontoret: Ansökningar 2007-01-24
Artikel Riksdagsinterpellation:Studiemedel funktionshindrade 2007-01-22
Artikel PÃ¥minnelse CFLs fortbildningar vt-07 2007-01-14
Artikel Utredning: Eftergymnasiala yrkesutbildningar 2007-01-11
Artikel Ändrad förordning för folkbildningen 2007-01-10
Artikel FBR styrelseprotokoll 7 december 2006 2007-01-10
Artikel Interpellationsdebatt: Amatörkulturen 2007-01-09
Artikel Svar riksdagsfråga: Sidas infomedel 2007-01-09


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB