Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Arkiv FBR informerar 2001
Artikel God Jul och Gott Nytt √Ör 2001-12-21
Artikel Sveriges Nätuniversitet 2001-12-21
Artikel Seminarieinbjudan - Det goda samhället 2001-12-18
Artikel Kurs för folkhögskolerektorer 2001-12-18
Artikel Statsbidragsfördelningen år 2002 2001-12-18
Artikel Inbjudan: Folkbildning, IT och lärande 2001-12-18
Artikel Remiss Valideringsutredningen 2001-12-17
Artikel Medel för utv. och försöksverksamhet 2002 2001-12-12
Artikel Riksdagsbeslut kring folkbildningsfrågor 2001-12-05
Artikel Utbildningsutskottet om högskolan 2001-11-28
Artikel Artikel av utbildningsministern 2001-11-28
Artikel Kulturutskottets betänkande 2001/02:KrU1 2001-11-28
Artikel FBRs representantskapsmöte 7 november 2001-11-21
Artikel FBRs styrelsemöte 7 november 2001-11-21
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 9 oktobe 2001-11-21
Artikel Hållbara Sverige 2001 2001-11-15
Artikel Info 3 Riksdagsmotioner kring budgetprop 2001-11-15
Artikel Info 2 Riksdagsmotion om dramapedagogutb 2001-11-15
Artikel Förintelsens minnesdag 27 januari 2001-11-15
Artikel Stöd till publicering av folkbildningsstu 2001-11-15
Artikel Statsbidragsvillkor för nya studieförbund 2001-11-15
Artikel Studistödsklassificering av folkhögskolek 2001-11-13
Artikel Nya huvudmannaskap för fyra folkhögskolor 2001-11-08
Artikel Prel. statsbidragsfördelning år 2002 2001-11-08
Artikel NY ANS√ĖKNINGSBLANKETT: Fhsks utvecklings- 2001-11-07
Artikel Diskriminering av romer 2001-11-06
Artikel Riksdagsmotioner - Den öppna högskolan 2001-11-06
Artikel Bidrag för att stimulera studerandeinflyt 2001-10-26
Artikel Remiss - karriärvögledning.se.nu 2001-10-26
Artikel Folkhögskolornas utvecklings- och försöks 2001-10-23
Artikel Utredning om hjälpmedel för funktionshind 2001-10-18
Artikel Info 1 Riksdagsmotioner - budgetproposit 2001-10-18
Artikel Kompletterande statsbidragsvillkor för fo 2001-10-15
Artikel Valideringsutredningen 2001-10-12
Artikel Statsbidragsfördelningen till folkhögskol 2001-10-09
Artikel Folkbildningskonferensen 11-12 oktober 2001-10-09
Artikel Memorandum om livslångt lärande 2001-10-08
Artikel Equal programmet 2001-10-04
Artikel Direktiven för statens utvärdering av fol 2001-10-04
Artikel Den regionalpolitiska propositionen 2001-10-02
Artikel Vänsterpartimotion om folkbildningen 2001-10-02
Artikel Info 2 350 mkr för utveckling av vuxn 2001-10-02
Artikel 350 mkr för utveckling av vuxnas lärande 2001-10-02
Artikel Statens utvärdering av folkbildningen 2001-09-27
Artikel Språkåret 2001-09-26
Artikel Remiss √Ėkade m√∂jligheter till brukarinfl 2001-09-26
Artikel FBRs styrelsemöte 12 september 2001-09-26
Artikel Info nr 3 Budgetpropositionen för år 2 2001-09-24
Artikel Förstudie om flexibelt lärande 2001-09-24
Artikel Info 2 Budgetpropositionen för år 2002 2001-09-20
Artikel Info 1 Budgetpropositionen för år 2002 2001-09-20
Artikel Direktiv för läromedelsutredningen 2001-09-19
Artikel Remissyttrande kring kommundemokratin 2001-09-19
Artikel FBR kommentar till högskolepropositionen 2001-09-19
Artikel Högskolepropositionen 2001-09-12
Artikel Kommun- och landstingsbidragen 2001 2001-09-05
Artikel Distums resestipendier 2001-09-04
Artikel Lärande ledare 2001-09-04
Artikel Folkbildningsprojekt inom Grundtvig 2001-08-29
Artikel ICAEs 6:e generalförsamling 2001-08-27
Artikel Kunskapslyftet på folkhögskolan 2001-08-23
Artikel Ny handbok om flexibelt lärande 2001-08-22
Artikel Läromedel för personer med funktionshinde 2001-08-20
Artikel Demokratiprojekt 2001-08-20
Artikel Folkhögskolornas särskilda utbildningsins 2001-08-20
Artikel ITiS - också för folkhögskola 2001-08-15
Artikel Höstkonferens: Tid för folkbildning? 2001-08-15
Artikel Landstingsbidragen till folkhögskolorna å 2001-08-14
Artikel Analys av folkbildning om EMU 2001-07-19
Artikel Vissa studiestödsfrågor 2001-07-17
Artikel Centrum för vuxnas lärande 2001-07-13
Artikel Folkbildningsnätverk på distans 2001-07-09
Artikel Projekt: "Folkbildningsnätverk på distans 2001-07-05
Artikel Forum för levande historia 2001-06-12
Artikel Kommittédirektiv - debatt om EU 2001-06-08
Artikel Karriärvägledning 2001-06-06
Artikel FBRs styrelseprotokoll 2001-06-06
Artikel Riksdagsdiskussion om folkbildningens eko 2001-05-31
Artikel Riksdagsdebatt om vuxenutbildningsprop. 2001-05-22
Artikel En studie om cirkelledarskapet 2001-05-21
Artikel FBR om EUs memorandum livslångt lärande 2001-05-17
Artikel Nyhetsbrev om Språkåret
Nyhetsbrev om Spr
2001-05-15

Artikel Utskottsbetänkande om vuxenutbildningen 2001-05-14
Artikel Regeringsbeslut betr. studiestöd vid folk 2001-05-14
Artikel Riksdagsfrågor kring folkbildningsstöd oc 2001-05-09
Artikel Folkbildningskonferens 11 - 12 oktober 2001-04-26
Artikel Kunskapsveckan Nyhetsbrev 10 2001-04-26
Artikel Utvecklingssamarbete med Central- och √Ėst 2001-04-24
Artikel Protokoll 2001-04-24
Artikel Riksdagsdebatt om folkbildningen 2001-04-24
Artikel Kulturutskottet om vuxenutbildningspropos 2001-04-24
Artikel FBRs representantskapsmöte 2001-04-18
Artikel Den ekonomiska vårpropositionen 2001-04-17
Artikel Kulturutskottsbetänkandet 2000/01:KrU7 2001-04-17
Artikel "Mångfaldens tillväxtpotential" 2001-04-17
Artikel Fickfaktafolder 2001 2001-04-17
Artikel Comenius & Grundtvig Catalogue 2001-04-17
Artikel Yttrande om Bredbandsutredningen 2001-04-09
Artikel Individuellt kompetenssparande 2001-04-07
Artikel FBRs styrelsemöte 14 mars 2001-04-07
Artikel Studerande med funktionshinder version 2 2001-04-02
Artikel Riksdagsmotioner 2001-03-27
Artikel Nya studiestödsförändringar 2001-03-22
Artikel Studiebidrag till äldre studerande 2001-03-22
Artikel Utbildningsradion (UR) kvar som eget bola 2001-03-22
Artikel FBRs kommentarer till Vuxnas lärande 2001-03-18
Artikel Projektbidrag för pensionsinformation 2001-03-12
Artikel Kunskapsveckan närmar sig 2001-03-08
Artikel Folkbildning om EMU - en utvärdering 2001-03-07
Artikel Kommun- och landstingsbidragens utvecklin 2001-03-05
Artikel Pedagogiska resurser 2001-03-05
Artikel √ÖR 2000 och BU 2002-2004 2001-03-05
Artikel Ny årsredovisning 2000 från FBR 2001-03-05
Artikel Ny årsredovisningsfil kommer 2001-03-01
Artikel Nationella minoriteter 2001-03-01
Artikel S-anslaget 2000 samt Utv. o försöksmedlen 2001-02-28
Artikel Propositionen om vuxnas lärande 2001-02-28
Artikel FBRs styrelsemöte 8/2 2001-02-27
Artikel EU-miljarder till kompetensutveckling 2001-02-21
Artikel Statsbidrag till studerandeorganisationer 2001-02-21
Artikel Statsbidragen till folkhögskolor med musi 2001-02-21
Artikel Studieomdömet 2001-02-21
Artikel Remisser 2001-02-12
Artikel Riksdagsfråga om folkhögskolorna 2001-02-12
Artikel Kunskapsveckan Nyhetsbrev 8 2001-02-02
Artikel Nytt informationsmaterial om folkhögskol 2001-01-31
Artikel Info nr 2 Propositionen om Kvalificerad 2001-01-31
Artikel Studieförbunds - Hjälpredan 2001-01-31
Artikel Proposition om KY 2001-01-30
Artikel Sisus söker medarbetare 2001-01-30
Artikel Europeiska språkåret 2001 2001-01-25
Artikel Studiestöd för folkhögskolestudier 2001-01-25
Artikel Nytt i Folkhögskole - Hjälpredan 2001-01-25
Artikel Regeringspropositioner inom vuxenutbildni 2001-01-18
Artikel Projektbidrag för demokratiutveckling 2001-01-16
Artikel Folkbildningshearing 23 januari med Globk 2001-01-15
Artikel FBRs verksamhetsplan 2001 2001-01-15
Artikel Projektmedel att söka från Distum 2001-01-09
Artikel Valideringsutredningen 2001-01-08
Artikel Ny cirkeldeltagarundersökning 2001-01-08


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB