Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studieförbundens Ämneskategorisering
Publicerad: 2006-06-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBR-SUNv12.pdf 234Kb

Ny ämneskategorisering fr o m verksamhetsår 2004

Världen förändras och nya ämnen gör sitt intåg i studieverksamheten medan gamla försvinner.
Det har gett oss anledning att se över de ämnesbeteckningar och ämneskoder, som används i
studieförbundens rapportering.
Målsättningen är en mer aktuell och relevant ämnestabell än gårdagens.
Den nya ämneskategoriseringen är avsedd att beskriva ämnesinnehållet i studieförbundens
verksamhet i studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram. Den är också grund
för ämnesrapportering i övriga verksamhetsformer där ämne anges.

De nya kategorierna är samtidigt en anpassning till svensk utbildningsnomenklatur, SUN1 och
avsedd att göra studieförbundens verksamhet förståelig och jämförbar i förhållande till
ämnesstudier i annan studieverksamhet.
Samtidigt är tabellen en modifiering, där kompletteringar gjorts med studieförbundsspecifika
ämnen vilka saknas i SUN. Framför allt gäller det estetområdet, fackliga studier och studier
med folkrörelseinriktning.
__________________________________________________________________________
1 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av
60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid klassificering av
personalens/befolkningens utbildning. För mer information se SCB:s webb -

Mvh
Tomas Östlund
Folkbildningsrådet

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB