Flik03_Statsbidrag
Artikel Statsbidragsfördelning studieförbund 2009 2009-10-15
Artikel 2008 års statsbidrag till studieförbunden 2008-03-28
Artikel Statsbidrag 2007 2007-01-03


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se