Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Synliggöra målgrupper
Publicerad: 2002-03-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Synliggöra mÃ¥lgrupper.pdf 214Kb


Synliggöra målgrupper, sammanställning av studieförbundens strävanden och åtgärder för att nå funktionshindrade och invandrare. finns att hämta som pdf-fil i bifogat dokument.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB