KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2012-02-24  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
Beslut från Folkbildningsrådets styrelse den 22 februari 2012
 

Vid sammanträde i Folkbildningsrådets styrelse den 22 februari 2012 behandlades ett antal ärende som berör studieförbunden. De är:

Statsbidrag studieförbund 2011
Statsbidrag till studieförbund 2011 fastställdes med hänsyn tagen till studieförbundens justering av inrapporterad verksamhet. Detaljerad information utsänds per post till respektive studieförbund.

Statsbidrag Kulturens bildningsverksamhet 2012
Kulturens bildningsverksamhet har uppnått den verksamhetsvolym som var villkor för statsbidraget 2012. Styrelsen fastställde därmed statsbidraget.

Återrapportering till regeringen
Styrelsen fastställde Folkbildningsrådets Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2011 samt rapporter om  Kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheten inom folkbildningen2011, Kommunernas och landstingens/regionernas bidrag till studieförbund och folkhögskolor 2011, Studieomdömen, behörigheter och avbrott i folkhögskolor 2011 samt rapport om Förstärkta folkbildningnsinsatser avseende EU 2009-2011.

Enligt regeringens riktllinjer ska dokumenten vara Utbildningsdepartementet tillhanda den 22 februari 2012.

Folkbildningsrådets Samlade bedömning av verksamheten 2011 ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda den 8 mars 2012.

Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2011 överlämnas till Folkbildningsrådets representantskap den 17 april 2012. 

Samtliga dokument kommer att läggas ut på webben.

Budgetunderlag 2013-2015
Styrelsen fastställde Budgetunderlag 2013-2015. Budgetunderlaget ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda den 1 mars 2012. Budgetunderlaget läggs därefter ut på webben.

Remissvar över SOU 2012:1 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet
Styrelsen fastställde remissvar över rubricerat betänkande. Remissvaret hittar ni här.

Genomförd internkontroll 2011 samt planerad internkontroll 2012 inom studieförbunden
Styrelsen godkände rapport om Genomförd internkontroll 2011 samt planerad internkontroll 2012 inom studieförbunden.

 
 
 
 
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här