KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2012-01-26  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 

Beslut från Folkbildningsrådets styrelse den 25 januari 2012
Vid sammanträde i Folkbildningsrådets styrelse den 25 januari 2012 behandlades ett antal ärenden som berör studieförbunden. De är:

Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2012
Riktlinjerna för Folkbildningsrådet avseende användningen av anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen under 2012 följer i stort sett de för 2011 med några avvikelser.

Nytt är att Folkbildningsrådet ska kartlägga och redovisa vilka former av risk- och väsentlighetsanalys som har använts av folkhögskolor och studieförbund vid deras kontroll av statsbidraget. Vidare har skrivningen om uppföljning av den interna kontrollen av bidragshanteringen ändrats något jämfört med 2011 års riktlinjer.

Riktlinjerna återfinns på vår webb.

Verksamhetsplan och budget 2012
Styrelsen fastställde Folkbildningsrådets Verksamhetsplan och budget för 2012. Dokumentet kommer inom kort att läggas ut på www.folkbildning.se under fliken Folkbildningsrådet>Verksamhetsplan.

 
 
 
 
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här