KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-10-17  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet söker två kommunikatörer
 

Folkbildningsrådet utlyser två kommunikatörstjänster med delvis förändrad inriktning. Det gäller en tjänst för strategisk kommunikation, som är vakant, och en tjänst för information och konferensplanering där nuvarande medarbetare slutar i mars 2012.

Vi söker därför en strategisk kommunikatör och en kommunikatör med webbfokus. Rekryteringen sker med hjälp av rekryteringsfirman Poolia. En närmare beskrivning av tjänsterna och hur man ansöker finns i nedanstående länkar.

 
Tidplan för Folkbildningens Vägval & Vilja
 

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat om tidsplan för det fortsatta arbetet med Folkbildningens Vägval & Vilja. På uppdrag av medlemmarna kommer Folkbildningsrådet att administrera den fortsatta processen och utarbeta ett underlag till ett folkbildningspolitiskt dokument som kommer att skickas ut på remiss till folkhögskolor och studieförbund i början av nästa år. Länk till hela tidplanen, se nedan.

 
Projektmedel för utveckling av flexibelt lärande 2012
 

En påminnelse om att det finns möjligheter att ta del av 4 miljoner kronor för att utveckla folkbildningens flexibla lärande. Medel har utlysts för projekt inom områdena; pilotprojekt (max 40 000 kr), metodutveckling (max 150 000 kr) och utveckling av folkbildningens öppna lärresurser (max 150 000 kr).

Ansökan ska vara inne senast den 1 november 2011. Mer om projektutlysningen och villkor för projektområdena finns här.

 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här