KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-09-21  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Nättidningen re:flex åter
 

Nättidningen Re:flex har nu åter lanserats med ny layout och med nya artiklar. Nättidningen vill tillsammans med Folkbildningsnätet öka kompetensen om nätpedagogik och flexibelt lärande för folkbildare. Nättidningen re:flex samlar material för att stimulera utveckling av nätpedagogik praktiskt, teoretiskt och genom spridandet av erfarenheter av flexibelt lärande. Du hittar re:flex på www.reflex.folkbildning.net.

 
FlexLär 2011 – fem kurstillfällen i höst
 

Studieförbund och folkhögskolor inbjuds att möta andra intresserade av flexibelt lärande, folkbildning, nätpedagogik och digital delaktighet vid fem kurstillfällen under oktober. Dessutom ges tillfälle att få lyssna till intressanta föreläsare och dela erfarenheter i olika workshops.

Det är Folkbildningsrådet, nättidningen re:flex och Folkbildningsnätet som samverkar i en konferensturné Flexlär 2011. Konferensdagarna börjar 10.00 (kaffe från 9.30) och avslutas 15.30. Därefter erbjuds intresserade att få svar på frågor kring möjligheterna att söka projektmedel för flexibelt lärande 2012 och andra resurssatsningar som kommer att genomföras under det kommande året. Följande kurstillfällen erbjuds: 7 oktober på Åsa folkhögskola i Katrineholm, 10 oktober på Sunderby folkhögskola i Luleå, 11 oktober på Studiefrämjandet i Uppsala, 24 oktober på Glokala folkhögskolan i Malmö och 25 oktober på Folkuniversitetet i Göteborg.

Detaljerade program och anmälan finns i nedanstående länkar. Information finns också i Nättidningen re:flex på www.reflex.folkbildning.net. För frågor om konferenserna, kontakta asa.petersson@folkbildning.net.

 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här