KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-09-15  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
4 miljoner till projektmedel för Flexibelt lärande 2012
 

Folkbildningsrådets styrelse beslutade på sitt sammanträde den 14 september 2011 att avsätta 4 miljoner kronor till projektmedel för Flexibelt lärande 2012. Studieförbund och folkhögskolor kan ansöka om medel för att stödja utveckling av flexibelt lärande för följande kategorier: Pilotprojekt, Metodprojekt eller Produktion av öppna lärresurser. Sista dag för ansökan är 1 november 2011. Ansökan ska göras via Folkbildningsrådets webbplats. Mer information om riktlinjer för projektkategorierna och ansökan, läggs upp på www.folkbildning.se under vecka 38. För mer information, kontakta ulrika.knutsson@folkbildning.net.

 
Folkbildningsrådet har fördelat medel till EU insatser
 

Folkbildningsrådets styrelse fördelade vid sitt sammanträde den 14 september 2011 bidrag till projekt som ska arbeta med folkbildningsinsatser om EU. Det handlar om projektmedel som ej tidigare nyttjats, totalt 900 000 kronor. Av tio ansökningar har fem beviljats. Det är tre studieförbundsprojekt, ett folkhögskoleprojekt och ett projekt som samordnas via FOLAC (58 folkhögskolor).

 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här