KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-07-01  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Folkbildingsrådet arrangerar två seminarier i Almedalen.
 

Växer kommuner socialt och ekonomiskt med folkbildning? Vad gör folkbildningen i andra länder? Kan folkbildningens värden mätas i pengar? Dessa frågor diskuteras närmare på Folkbildningsrådets seminarier under Almedalsveckan.  


Kopplingarna mellan utbildning och regionala, ekonomiska och socioekonomiska strukturer är väl belagda. Forskning visar att utbildning har ett positivt samband med regional tillväxt. Till exempel är andelen sysselsatta (eller andelen av befolkningen) som har en lång högskole- eller universitetsutbildning en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till regioners tillväxt under senare decennier.  


Rapporten Gränsöverskridande folkbildning – om resurser, nätverk och transnationellt engagemang visar att de flesta folkhögskoledeltagarna studerar i länder på södra halvklotet, medan högskolestuderande oftare åker till länder med hög BNP i norr. Folkhögskoleresorna koncentreras till Afrika, främst Tanzania.  


 - Våra studier visar att folkbildningen har en viktig samhällsekonomisk roll i Sverige och en viktig roll som kunskapsförmedlare av olika kulturer och levnadsvillkor i andra länder menar Britten Månsson – Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.  


”Växer kommuner socialt och ekonomiskt med folkbildning? den 4 juli kl.13-14 i Studentcentrum sal D24, Högskolan på Gotland.


”Gränsöverskridande folkbildning om folkbildningens transnationella aktiviteter” den 5 juli kl.10.00 -11.00 i Studentcentrum sal D24, Högskolan på Gotland.

 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här