KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-05-27 nr 2  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU - Extra ansökningsomgång!
 
Efter beredning av 2010 års slutrapporter finns 755 000 kr kvar att fördela. Ansökan görs via nedanstående länk, och ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 26 augusti 2011.

Projekten ska genomföras av folkhögskolor och studieförbund och bör koncentreras till ett fåtal tydligt avgränsade projekt som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att öka allmänhetens kunskap och intresse för EU-frågor.

Studieförbundens riksorganisation inbjuds att ansöka om projektmedel.

Folkhögskolornas insatser bör samordnas. Det vill säga flera skolor gör en gemensam ansökan med en av skolorna som administrativt ansvarig.

 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här