KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-01-26  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Sista dagen för ansökan om medel till EU projekt är 4 februari OBS FEL DATUM I FÖRRA NYHETSBREVET
 
Studieförbunden inbjuds att inkomma med central projektansökan. SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 FEBRUARI 2011

Följande teman gäller för 2011:

Medborgerliga rättigheter i EU, rättighetsstadga och den fria rörligheten: hur underlättas den fria rörligheten för EU-invånare? På vilket sätt kan stadgan bättre värna de mänskliga rättigheterna i EU?

Medborgarinitiativet: hur kan denna nya och unika möjlighet för EU:s medborgare att utöva inflytande på EU:s politiska agenda användas?

Efter FN:s klimatmöte i Cancún: hur kan det europeiska samarbetet bidra till att lösa klimatfrågan?
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här