KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-01-14  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Mer pengar 2011 till projekt om EU
 
Regeringen har aviserat att även för 2011 anslå medel till Folkbildningsrådet för förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU.

Insatserna bör enligt regeringsbeslutet koncentreras till ett fåtal tydligt avgränsade projekt som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att öka allmänhetens kunskap om EU.

Följande teman gäller för 2011:
Medborgerliga rättigheter i EU, rättighetsstadga och den fria rörligheten: hur underlättas den fria rörligheten för EU-invånare? På vilket sätt kan stadgan bättre värna de mänskliga rättigheterna i EU?
Medborgarinitiativet: hur kan denna nya och unika möjlighet för EU:s medborgare att utöva inflytande på EU:s politiska agenda användas?
Efter FN:s klimatmöte i Cancún: hur kan det europeiska samarbetet bidra till att lösa klimatfrågan?


Projektansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda 2011-02-04.

Länk till ansökningsblankett kommer läggas ut senast 2011-01-19.

Frågor besvaras av lena.ostlund@folkbildning.net (08-4124832)
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här