KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-12-21  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Folkbildningsrådets nationella folkbildningskonferens 14 - 16 juni i Malmö – en del av Världskonferensen i Malmö
 
Folkbildningsrådets nationella konferens 2011 äger rum den 14 – 16 juni på Stadionmässan i Malmö och kommer att samarrangeras med ICAE:s världskonferens A world worth living in. Den nationella konferensen kommer att ha fokus på folkbildningens sjunde verksamhetsområde – folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. En preliminär inbjudan har skickats ut till ledningsansvariga på folkhögskolor och studieförbund. Läs mer om konferensen i bifogad länk.
 
Folkbildningsrådet önskar God jul och Gott nytt år
 
Istället för att skicka julkort ger Folkbildningsrådet pengar till mamakursprojekt i Tanzania.

När en kvinna blir gravid i Tanzania tvingas hon avbryta sin utbildning och blir ofta illa behandlad av sina familjer och samhället. På tre tanzaniska folkhögskolor ges kurser för unga kvinnor som blivit gravida under sin skoltid.De unga kvinnorna går kurs på folkhögskolan under två år och de har sina barn med sig på skolan. De får studera till ett yrke och skolorna arbetar aktivt för att stärka deras självkänsla.

Mamakursprojektet är ett utvecklingsprojekt som stöds med SIDAbidrag genom Forum syd.
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här