KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-11-12  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Rapporten "Studieförbundens ekonomi 2009" finns nu på Folkbildningsrådets hemsida
 
Rapporten ”Studieförbundens ekonomi 2009” visar det ekonomiska resultatet på lokal, regional, och nationell nivå för all verksamhet och för den bidragsberättigade folkbildningsverksamhet. På lokal nivå redovisas även resultatet av annan verksamhet och lokalavdelningarnas samlade resultat. Dessutom redovisas personal inklusive antalet cirkelledare. Jämförelser görs för åren 2007-2009.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 4,6 miljarder kronor. Det innebär att ett studieförbund i medeltal har en omsättning på 510 miljoner kronor. Variationen mellan studieförbunden är stor - från som lägst 22 miljoner kronor till som högst drygt 1 000 miljoner kronor.

Resultatet av den totala verksamheten visar ett överskott på i medeltal 5,7 miljoner kronor, en försämring både jämfört med 2008 då överskottet var 6,5 miljoner kronor och 2007 då överskottet var 17,7 miljoner kronor. Sex studieförbund redovisade 2009 överskott och tre underskott i den totala verksamheten.

Den bidragsberättigade folkbildningsverksamheten utgör 3,6 miljarder kronor vilket är 79 procent av den totala omsättningen. Statsbidragets andel av intäkterna i denna verksamhet utgör i medeltal 47 procent. Fem studieförbund visade 2009 ett överskott och fyra ett underskott i denna verksamhet.

Rapporten finns på Folkbildningsrådets hemsida under Dokument – Uppföljning – Ekonomisk uppföljning studieförbunden.
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här