KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-10-22  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Nu går det att söka projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande för 2011.
 
Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom det ordinarie statsbidraget.

Prioritering och urval kommer att ske inom följande områden:
1Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
a Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar eller
b Utveckling av nya metoder och nätverk för ökat flexibelt lärande

2 Produktion av folkbildningens öppna lärresurser.

Förutsättningar och villkor presenteras under respektive område i bilagan.

Ansökan sänds till flexlarproj11.fbr@folkbildning.net senast den 19 november 2010.

Ansökan accepteras endast på den blankett i wordformat som du hittar i länken nedan. Mottagen ansökan bekräftas genom autosvar.

Eventuella frågor besvaras av Ulrika Knutsson, ulrika.knutsson@folkbildning.net.
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här