KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-10-12  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Anslaget till Folkbildningen.
 
Anslaget till folkbildningen föreslås bli 3 274 817 tkr vilket är en pris och löneomräkning på 0,45% vilket motsvarar 14,8 mkr.
 
Satsningar för att fler ungdomar ska återgå till studier.
 
Regeringen avser att förlänga satsningen inom folkhögskolorna för ungdomar som deltar i jobbgarantin och som saknar slutbetyg från grund- och gymnasieskolan.

Vidare avser regeringen att vidga målgruppen så att insatsen kan erbjudas samtliga arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Satsningen beräknas omfatta cirka 1000 årsplatser under 2011.
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här