KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-10-06  
 
  Folkutbildningsrådet
 
Folkutbildningsrådet
         

 
Världskonferens om folkbildning i Malmö
 
I juni 2011 arrangerar den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE) sin världskonferens i Sverige. Folkbildningsrådet står för värdskapet på uppdrag från Folkbildningsförbundet, RIO och SKL.

Namnet på konferensen är “A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation”. Syftet är att samla folkbildningsorganisationer och folkbildare från hela världen för att hävda rätten till utbildning för alla och visa på nödvändigheten av folkbildning för att ge människor möjlighet att skapa en bättre värld. Konferensen beräknas ha 800 till 900 deltagare.

Konferensen inramas av generalförsamlingarna för European Association for the Education of Adults (EAEA) och ICAE.

ICAE har lagt fast fyra huvudteman för konferensen:

• Literacy – and so what? Internationella åtaganden gällande vuxnas lärande – uppföljning av den internationella FN-konferensen om vuxenutbildning, FN:s utbildnings- och millenniemål m.m. Behovet av en strategi för att ta tillvara resurserna hos civilsamhällets organisationer
• The future in who’s hands? Hållbar utveckling och klimatförändringar – vilken roll har utbildning och lärande?
• Learning for what work? Meningsfullt arbete på meningsfulla arbetsplatser – betalt och obetalt arbete. Vilken roll har informellt, icke-formellt och formellt lärande för arbetets utveckling?
• The Northern Enlightenment. Vad kan vi lära av den nordiska folkbildningstraditionen och folkbildningens samhällsroll?

Konferensen startar på kvällen 14 juni och pågår fram till sen eftermiddag 16 juni. Teman kommer att behandlas i föreläsningar, paneldiskussioner, seminarier, workshops, utställningar, studiebesök och kulturaktiviteter.

Detta är ett unikt tillfälle för svensk folkbildning att möta kollegor från hela världen. Den kommer också att vara en mötesplats mellan civilsamhälle och myndigheter på global, regional, nationell och lokal nivå. Därför kommer Folkbildningsrådets nationella folkbildningskonferens med inriktning på ”sjunde verksamhetsområdet” – folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa att ingå i världskonferensen.

De svenska folkbildningsorganisationerna har angivit fyra syften med värdskapet.

• Möta intresset för svensk och nordisk folkbildning
• Aktualisera och stärka folkbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet
• Stimulera folkbildningens arbete med ett globalt perspektiv
• Stärka relationerna till medverkande externa organisationer och institutioner

Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från folkbildningsorganisationerna samt av en internationell organisationskommitté. En lokal projektkommitté i Skåne/Malmö är under uppbyggnad.

Projektledare är Mats Ehn, mats.ehn@folkbildning.net

En kampanjsida med adressen www.aworldworthlivingin.se kommer att lanseras i november.

Tills vidare finns information på Folkbildningsrådets hemsida
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här