Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildning och digital delaktighet
Publicerad: 2008-01-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2008-01-11
Information från Ronny Schueler tel. 08-412 48 09
------------------------------
Folkbildning och digital delaktighet
------------------------------
pixel_trans.gifpixel_trans.gif
Kursen Folkbildning och digital delaktighet är en fristående fortbildningskurs som utvecklats av CFL och genomförs av CFL och Folkbildningsrådet i samverkan med folkhögskolor och studieförbund. Målgruppen för kursen är cirkelledare, folkhögskolelärare och annan pedagogisk personal inom folkbildningen.

Inom folkbildningen menar man med digital delaktighet att man utöver att kunna hantera mobil och dator med elementära kunskaper om e-post och sökmotorer, också kan använda sig av olika digitala tjänster från myndigheter, företag och organisationer, att man kan värdera bland all den information man kan få och lär sig att vara källkritisk. För att kunna vara delaktig i den demokratiska processen i samhället behöver man kunskaper om hur man tar del av och aktivt deltar i olika nätgemenskaper och lärsituationer via nätet.
Folkbildningen har en stor utmaning i att minska den digitala klyftan och utanförskapet, som en viktig del i sin uppgift att bidra till att stärka och utveckla demokratin och att arbeta inom sina andra verksamhetsområden med olika målgrupper utifrån deras behov.

Syfte och Mål
Kursens syfte är att göra deltagarna medvetna om samt ge verktyg till hur man inom folkbildningen kan verka för att på olika sätt minska det digitala utanförskapet. Tyngdpunkten ligger i metoder för att öka medborgarnas digitala informationskompetens och nätbaserade kommunikation samt deras möjlighet att ta del av flexibelt lärande.
Målet med kursen är att deltagarna efter fullföljd kurs är bättre rustade att arbeta aktivt genom sin organisation med att minska den digitala klyftan i samhället. Deltagarna väljer under kursens gång vilken målgrupp de i första hand kommer att inrikta sig på och utarbetar även ett konkret förslag på hur de metodiskt kommer att arbeta med målgruppen för att öka deras digitala delaktighet.

Omfattning
Kursens omfattning motsvarar 20 studietimmar och börjar med en introduktion under en kursdag som närträff. Den efterföljs av fyra till fem veckors distansstudier, ca 3 tim/vecka.
Kurserna är avgiftsfria och deltagarna ersätts även för kostnader i samband med den fysiska träffen. Deltagarnas resor subventioneras.

Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.
Intresserade lärare i folkhögskola anmäler intresse till delaktighet@folkbildning.net.

Två kurstillfällen erbjuds under våren 2008 för folkhögskollärare,
en med start 21/2 (sista ansökningsdag 17/2),
en med start 4/3 (sista ansökningsdag 20/2).

Grundkrav
Kursen går huvudsakligen på distans. Det innebär att det är viktigt att kursdeltagarna har hjälplig kunskap i hur kursens tekniska plattform fungerar. Denna färdighet ingår inte i kursen, utan får i stället förvärvas på annat sätt, t ex genom en extra träff på den lokala studieförbundsavdelningen eller folkhögskolan, innan kursstart.

Frågor om kursen kan ställas till:
Ingemar Svensson                                Keith Bryant
ingemar.svensson@cfl.se                        keith.bryant@cfl.se
0702-25 45 55                                   0611-55 79 79

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


        
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB