Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Frivux-utredningen genomförs inte
Publicerad: 2008-03-12
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-03-12
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Frivux-utredningen genomförs inte
------------------------------

Pressmeddelande
10 mars 2008
Utbildningsdepartementet

Frivux-utredningen genomförs inte

Frivux-utredningens betänkande, "Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen" (SOU 2008:17), som överlämnades till regeringen den 3 mars i år kommer inte att remitteras. Huvudförslaget i frivux-utredningen, innebar fri etableringsrätt för vuxenutbildning.

- Regeringen bedömer att reformtempot i utbildningsväsendet redan är högt under kommande år. Att bland annat införa ny skollag, nya betyg, nya läroplaner, ny lärarutbildning och samtidigt genomföra omfattande omstruktureringar genom fri etableringsrätt skulle kunna innebära en risk för en kvalitetssvacka under den redan intensiva reformperioden. Av de skälen väljer vi att inte genomföra huvudförslaget, säger utbildningsminister Jan Björklund

- Utredningen har flera intressanta delförslag , som regeringen kommer att bereda vidare, avslutar utbildningsminister Jan Björklund.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB