Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


VÃ¥rpropositionen: 8 mkr i riktade medel till folkbildningen
Publicerad: 2008-04-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-04-15
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
8 miljoner kronor till flexibelt lärande
------------------------------
Finansminister Anders Borg presenterade idag regeringens ekonomiska vårproposition.
Regeringen föreslår bland annat att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt lärande, som läggs ner 1 oktober.
Medel till projekt i syfte att utveckla användningen av distansmetoder inom folkbildningen inordnas i det statliga bidraget till folkbildningen och hanteras därmed av Folkbildningsrådet.
Förslaget innebär att folkbildningsanslaget ökas med 8 192 000 kronor från 2009. Beloppen är preliminära och kan komma att ändras i höstens budgetproposition för 2009.

Förslaget ligger i linje med vad Folkbildningsrådet har framfört i sitt budgetunderlag till regeringen för 2009-2011. Rådet äskade dock att 25 miljoner kronor skulle överföras för ändamålet.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB