Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studie: Folkbildning, nationella minoriteter
Publicerad: 2008-04-16

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
uppdragutrednnatminoritet2008.pdf 226Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-04-16
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Behov av riktade insatser för kvinnor utreds
------------------------------
Regeringen har uppdragit åt Uppsala universitet, Centrum för multietnisk forskning, att genomföra en studie om behovet av riktade utbildningsinsatser för kvinnor som tillhör nationella minoriteter inom ramen för folkbildningen (bilaga).

Nationella minoriteter är samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar.

Syftet ska vara att ge dessa kvinnor en ökad möjlighet att delta i t.ex. den demokratiska processen och i andra viktiga delar av samhällslivet och därigenom främja möjligheten för kvinnorna att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Minoritetskvinnors egenmakt ska också stärkas. Utformningen av minoritetspolitiken har hittills inte beaktat könsperspektivet i tillräcklig grad.

I uppdraget ingår att
-kartlägga vilken undervisning som i dag sker på folkhögskolor och andra utbildningsorganisationer och som riktar sig till nationella minoriteter eller som rör dessa eller minoritetsspråken,
-undersöka behovet av ett organiserat samarbete mellan dessa utbildningsorganisationer,
-undersöka behovet av riktade utbildningsinsatser för minoritetskvinnor inom ramen för folkbildningen,
-undersöka förutsättningarna av att tillämpa en datorstödd undervisning och
-föreslå hur åtgärderna ska kunna genomföras övergripande.

Uppdraget ska utföras i samarbete med Folkbildningsrådet och företrädare för de nationella minoriteterna, berörda folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner som särskilt riktar sig till de nationella minoriteterna samt Sametinget, Ungdomsstyrelsen och Delegationen för romska frågor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i december 2008.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB