Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om folkhögskolekvoten
Publicerad: 2008-04-29
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2008-04-29
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Leijonborg avser inte vidta åtgärder
------------------------------
Skriftlig fråga 2007/08:1123 Folkhögskolekvoten vid ansökan till högskola
Lennart Axelsson (s) har i en skriftlig fråga i riksdagen ställt frågan om Lars Leijonborg, Högskole-och forskningsminister, har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av nya bestämmelser om tillträde till högre utbildning. Landets folkhögskolor befarar att sökande med studieomdöme från folkhögskola kommer att missgynnas av de bestämmelser om tillträde till högre utbildning som träder i kraft den 1 januari 2010.

I sitt skriftliga svar skriver Lars Leijonborg att platserna vid urval på grundval av betyg kommer att fördelas i fyra grupper från och med antagningen till höstterminen 2010. Syftet med denna indelning, som den socialdemokratiska regeringen fattade beslut om, är att minska förekomsten av konkurrenskomplettering, uppmuntra elever i gymnasieskolan till goda prestationer och öka direktövergången från gymnasieskola till högskola.
Sökande med studieomdöme från folkhögskola och sökande med betyg från utländsk utbildning kan inte tillgodoräkna sig meritpoäng eller konkurrenskomplettera. Mot den bakgrunden har denna regering liksom den föregående gjort bedömningen att dessa ska konkurrera i egna urvalsgrupper så att samtliga sökande i betygsgruppen ska få så lika villkor som möjligt.
Han understryker att det också finns andra vägar in i högskolan vid sidan om betyg, framför allt högskoleprovet och av högskolan beslutade urvalsgrunder. Därigenom finns alltid möjlighet för sökande att antas på annat sätt än genom betygsurvalet. Avslutningsvis skriver Lars Leijonborg att han inte för närvarande avser vidta några åtgärder med anledning av det förhållande som Lennart Axelsson uppmärksammar i sin fråga, men kommer att noga följa effekterna av de nya tillträdesreglerna och vid behov överväga åtgärder.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB