Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion kring digitala klyftan
Publicerad: 2008-05-23
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2008-05-23
Information frÃ¥n Annika af Trolle tel. 08-412 48 07     
------------------------------
Folkbildningen samverkar med UR kring digitala klyftan
------------------------------

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion om en programsatsning under 2008 vilken kulminerar vecka 36, första veckan i september. Satsningen kallas ”Logga in” – folkbildning i samverkan med UR.
UR kommer att producera och sända fem TV-program på 15 minuter måndag till fredag under första veckan i september. Dessa sänds i SVT. Programmen kommer att belysa olika målgrupper som tidigare inte använt datorer och internet men som börjat använda de digitala möjligheterna efter kontakt med folkbildningens olika verksamheter. Utgångspunkten i programmen blir personliga reportage.
Målgruppen för programmen är allmänheten som idag inte alls använder digitala verktyg eller bara i begränsad omfattning. Syftet är att målgruppen efter TV och radio programmen ska bli inspirerade att kontakta folkbildningens lokala aktörer för att lära sig mer om digitala möjligheter. I samband med serien kommer det på text-TV och UR:s webb att finnas information om hur man kontaktar lokala studieförbund och folkhögskolor. Under sommaren kommer UR att sända åtta entimmesprogram i P 4 riks vilka sänds i repris vecka 36. Programmen planeras preliminärt att sändas på söndagsmorgnar.
Folkbildningsrådet kommer att informera om satsningen via sin hemsida och sina andra kanaler under våren. Information och annat material finns även på Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor, temasidan Demokrati och digital delaktighet.

För mer information kontakta:
Projektledare Anna Nilsson08-412 48 29anna.nilsson@folkbildning.net


Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att under 2007-2008 genomföra särskilda satsningar i syfte att förbättra förutsättningarna för äldre och andra berörda grupper att använda den moderna tekniken och därmed öka den digitala delaktigheten. Detta i ett framtidsperspektiv där demokratiska processer i stor omfattning sker på nätet. Individens möjlighet att aktivt delta i samhällets utveckling förutsätter förmåga att inhämta, bearbeta och värdera information som är tillgänglig på nätet och kompetens i att kommunicera och delta i olika nätgemenskaper.
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB