Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


UR i Folkbildningskanalen
Publicerad: 2008-09-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dagsprogram-seminarier-UR-2008.pdf 56Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-09-04
Information från Ronny Schueler tel. 08-412 48 19
------------------------------
Folkbildningskanalen visar UR-program - seminarieinbjudan
------------------------------

Folkbildningskanalen visar UR-program
Folkbildningsnätet har nu ett samarbete med UR vad gäller publicering av de TV- och radioprogram som de fortlöpande producerar, idag finns drygt 5.000 produktioner för oss att ta del av. Tillgång till programmen har man via Folkbildningskanalen på Resurssidorna med sin folkbildningsnätsinloggning.

I en serie seminarier över landet under hösten presenterar vi innehållet i Folkbildningskanalen närmare. Från UR deltar dels producenter som berättar om hur de tänkt kring programmens användning och dels mediepedagoger som ger exempel på hur de praktiskt kan användas. Vi resonerar hur man som pedagog kan använda digitala material sin verksamhet.

Se programmet i bifogad fil

Seminariet vänder sig till pedagogisk och administrativ personal inom studieförbund och folkhögskolor och är kostnadsfritt. Lunch och kaffe ingår. Resor till seminariet bekostas av deltagarna.

Anmälan till (senast en vecka innan seminariedag): ursem08@folkbildning.net
Ange seminarieort, namn, ev. särskilda kostbehov och organisationstillhörighet

Seminarieplatser:
o       VästerÃ¥s folkhögskola, 1 okt
o       Medlefors, SkellefteÃ¥ 7 okt
o       Valla folkhögskola, Linköping 13 okt
o       Ã„delfors folkhögskola, SmÃ¥land 14 okt
o       Kvinnofolkhögskolan (Göteborg) 22 okt
o       Hyllie Park (SkÃ¥ne) 27 okt
o       Forsa folkhögskola (Hudiksvall) 6 nov
o       Stockholm (datum planeras i november)

Välkomna!

Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler
Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurser

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB