Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Proposition om yrkeshögskola
Publicerad: 2008-11-28
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-11-28
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Proposition om yrkeshögskola överlämnad till riksdagen
------------------------------

Regeringen har överlämnat sin proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan.

Förslaget innebär att folkhögskolor och studieförbund kan ansöka, som alla andra anordnare, om att en utbildning vid skolan ska ingå fullt ut i yrkeshögskolan, dvs även med finansiering från myndigheten.
Enligt Miriam Nordfors, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, innebär förslaget att folkhögskolor inte erbjuds kvalitetssäkring inom ramverket för yrkesutbildningar, för utbildningar som är finansierade genom folkbildningsanslaget, så som tidigare föreslagits i SOU 2008:29 Yrkeshögskolan.


I propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68) föreslås en lag om yrkeshögskolan som syftar till att säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd.
Yrkeshögskolan ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskap från arbetslivet. Utbildningarna ska ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet.

Genom ett sammanhållet regelverk för dessa utbildningar kan dessutom de studerandes rättssäkerhet öka och kvalitetssäkringen förbättras.

Inom yrkeshögskolan kommer följande utbildningar att samlas:
- kvalificerade yrkesutbildningar (även kallade KY-utbildningar), vissa kompletterande utbildningar, påbyggnadsutbildningar samt lärlingsutbildningar för vuxna till vissa hantverksyrken.

Utbildningarna ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning inom yrkeshögskolan kommer att kunna leda till en yrkeshögskoleexamen, vilket motsvarar heltidsstudier under minst 40 veckor. Det bör också vara möjligt att läsa till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som motsvarar heltidsstudier under minst 80 veckor.

Alla utbildningar bör berättiga de studerande till studiestöd, och eventuella studerandeavgifter ska vara skäliga i förhållande till utbildningens faktiska kostnader.

För att administrera utbildningarna ska en ny myndighet skapas, Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten kommer även att ha ansvar för att samordna berörda myndigheters och branschers validering av individers tidigare inhämtade kunskaper och kompetenser.

Myndigheten för yrkeshögskolan, inrättas från och med 1 juli 2009 och den nya lagen beräknas träda i kraft den 15 april 2009. Myndigheten placeras i Västerås och i Hässleholm.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB