Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny lärarutbildning berör folkbildningen
Publicerad: 2008-12-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2008-12-05
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Lärarutredningen föreslår ny folkhögskollärarexamen
------------------------------

En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109

Utredningen föreslår två nya examina med tydliga inriktningar, grundlärarexamen och ämneslärarexamen, som ska garantera att lärare utbildas på vetenskaplig grund och för skolsystemets behov. Varje examen har fyra inriktningar.
För ämneslärarutbildning finns även en alternativ ingång för sökande med relevanta tidigare studier.

För att garantera hög kvalitet kommer universitet och högskolor att få ansöka om att få ge den nya lärarutbildningen.

Ett förslag som berör folkbildningen är att folkhögskollärarexamen tas bort från och med höstterminen 2010. Den ersätts av en profilering av ämneslärarutbildningens alternativa ingång inom vuxen- och folkbildningsområdet (4.9.3 Folkhögskollärarexamen s.359).

Det innebär att utbildningen blir tre terminer mot två idag samt att lärarna även blir behöriga för att undervisa inom hela vuxenutbildningsfältet till skillnad från idag. Det innebär vidare att utbildningen kan genomföras vid fler eller vid andra lärosäten än idag.

Utbildningsdepartementet kommer att sända utredningen på remiss inom kort.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB