Arkiv FBR informerar 2008
Artikel Remissvar: sfi i folkhögskola 2008-12-12
Artikel FBR styrelseprotokoll 11 december 2008 2008-12-12
Artikel Ny lärarutbildning berör folkbildningen 2008-12-05
Artikel Proposition om yrkeshögskola 2008-11-28
Artikel Protokoll FBR repskap 13 nov 2008 2008-11-24
Artikel FBR styrelseprotokoll 13 november 2008 2008-11-19
Artikel FBR styrelseprotokoll 23 oktober 2008 2008-11-03
Artikel Inbjudan till baskurs i flexibelt lärande - start 22-23 januari 2009 2008-10-23
Artikel Riksdagsmotioner folkbildningen 2008/09 2008-10-14
Artikel Remissvar: Public serviceutredningen 2008-10-08
Artikel FBR styrelseprotokoll 18 september 2008 2008-10-01
Artikel Remissvar: Två remissvar från Folkbildningsrådet 2008-09-23
Artikel Folkbildningsanslaget ökar med 59 miljoner kronor 2008-09-22
Artikel Inbjudan till baskurs i flexibelt lärande 2008-09-18
Artikel UR i Folkbildningskanalen 2008-09-04
Artikel Remissvar: Framtidsvägen, en reformerad gymnasieskola 2008-08-27
Artikel Sjukersättning och rätt till studier 2008-06-23
Artikel Interpellationsdebatt om folkhögskolekvoten 2008-06-23
Artikel Fyra remissvar från FBR 2008-06-05
Artikel FBR styrelsesammanträde 21-22 maj 2008 2008-05-30
Artikel Remissvar: Valideringsdelegationens slutrapport 2008-05-27
Artikel Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion kring digitala klyftan 2008-05-23
Artikel FBR styrelseprotokoll 24 april 2008 2008-05-09
Artikel Protokoll FBR repskap 24 april 2008 2008-05-06
Artikel Riksdagsfråga om folkhögskolekvoten 2008-04-29
Artikel Riksdagsdebatt om folkbildningen 2008-04-23
Artikel Studie: Folkbildning, nationella minoriteter 2008-04-16
Artikel Vårpropositionen: 8 mkr i riktade medel till folkbildningen 2008-04-15
Artikel URs program på Folkbildningsnätetets resurssidor 2008-04-15
Artikel inbjudan till release av URs program på resurssidorna 2008-04-08
Artikel Yrkeshögskoleutredningen överlämnad 2008-03-26
Artikel Frivux-utredningen genomförs inte 2008-03-12
Artikel FBR styrelseprotokoll 21 februari 2008 2008-03-10
Artikel Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen 2007 2008-03-04
Artikel Utredning om Frivux överlämnad 2008-03-04
Artikel FBR styrelseprotokoll 24 januari 2008 2008-02-05
Artikel Remissvar: Folkrörelseutredningen 2008-01-29
Artikel FBR styrelseprotokoll 6 december 2007 2008-01-18
Artikel FBR söker handläggare, EU - Internationellt 2008-01-15
Artikel Folkbildning och digital delaktighet 2008-01-12


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se