Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Svar riksdagsfråga: Sidas infomedel
Publicerad: 2007-01-09
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-01-09
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Enskilda organisationers opinionsarbete viktig del i utvecklingssamarbetet
------------------------------
Svar på skriftlig fråga 2006/07:270
den 13 december
Svar på fråga
2006/07:270 Enskilda organisationers opinionsarbete i Sverige

Statsrådet Gunilla Carlsson

Veronica Palm har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa och förbättra det informations- och opinionsarbete de enskilda organisationerna bedriver.

I en verksamhet som bedrivs geografiskt långt från medborgarna är det extra viktigt att de kan göra sig en bild av i vilket sammanhang och till vad deras skattemedel används. Kunniga och intresserade medborgare har också större möjlighet att förstå verksamheten och därmed skapa större handlingsutrymme för regering och riksdag att vidta politiska åtgärder och att skapa dialog och debatt på korrekta grunder.

Här har de enskilda organisationerna en viktig roll att spela. Genom samarbete med och stöd till enskilda organisationer nås engagerade medborgare i det civila samhället. Det kan skapa givande situationer, där flera aktörer lyfter olika aspekter på de frågor man vill belysa. De enskilda organisationerna har också breda kontakter i sina samarbetsländer på ett sätt som myndigheter sällan har.

Effektivitets- och kvalitetsaspekter är grundstenar i allt utvecklingssamarbete. Regeringen vill på olika sätt se över hela biståndet ur effektivitetssynpunkt och hit hör också stödet till enskilda organisationer.

Mot denna bakgrund vill jag understryka att enskilda organisationerna spelar en viktig roll i det civila samhället och för demokratiska processer och kommer fortsatt vara en viktig del i utvecklingssamarbetet.

Inkom: 2006-12-05
Besvarad: 2006-12-13

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB