Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Interpellationsdebatt: Amatörkulturen
Publicerad: 2007-01-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-01-09
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kulturlivet och amatörkulturen
------------------------------
Interpellation 2006/07:170
den 15 december
Interpellation
2006/07:170 Kulturlivet och amatörkulturen
av Siv Holma (v)

till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth (m)
Amat√∂rkulturen och den professionella kulturen √§r varandras f√∂ruts√§ttning. Utan bredd ingen elit, utan professionell konst ingen professionell inspiration till amat√∂rerna och de blivande yrkeskonstn√§rerna. Om vi tittar p√• de nationella kulturpolitiska m√•len kan vi se vilken betydelse amat√∂rkulturen har f√∂r v√•r m√∂jlighet att leva upp till dessa m√•l. ‚ÄĚAmat√∂rkulturen skapar en viktig grund f√∂r alla m√§nniskors m√∂jlighet till eget skapande och utveckling‚ÄĚ, st√•r det i budgetpropositionen f√∂r 2007.

I enlighet med propositionen Lära, växa, förändra anslås 5 miljoner kronor i budgeten för 2007 till amatörkulturens centralorganisationer. När vi tog folkbildningspropositionen var vi överens om att amatörkulturen har stora och viktiga uppdrag.

I propositionen st√•r att Kulturr√•det enligt de riktlinjer som √§r fastst√§llda av myndigheten kan ge bidrag till ‚ÄĚde centrala amat√∂rkulturorganisationer som verkar inom ord, ton, bild, teater- och dansomr√•dena, kulturminnesv√•rd och annan verksamhet inom Kulturr√•dets ansvaromr√•de‚ÄĚ.

Det står också att bidraget avser verksamhetsstöd i första hand inriktat på kurs- och utbildningsverksamhet, utvecklingsarbete samt administration och att det också kan avse projektstöd till utvecklings- och experimentprojekt. Bidragen fördelas till ett 20-tal amatörorganisationer som omfattar sammanlagt ca 750 000 organiserade medlemmar.

Detta √§r ett oerh√∂rt stort omr√•de ‚Äď och d√• √§r 5 miljoner inte s√§rskilt mycket pengar. Amat√∂rkulturens samr√•dsgrupp har framf√∂rt att den ordinarie verksamheten blivit sv√•rt lidande av att man inte p√• s√• m√•nga √•r f√•tt n√•gon uppr√§kning av sina anslag och man har inte haft ekonomiska m√∂jligheter att satsa p√• utvecklingsarbete, vilket √§r ett av centralorganisationernas uppdrag.

De 5 miljonerna som anslås i budgetpropositionen 2007 är en bra början. Eftersom det statliga anslaget till amatörkulturorganisationerna inte höjts på så länge kommer dock dessa pengar, som jag ser det, att behövas för att hämta in eftersläpningen. För att man ska kunna gå vidare med exempelvis utvecklingsarbete och samarbeten kommer det att behövas mer resurser.

En annan fr√•ga som l√§nge st√•tt p√• amat√∂rkulturorganisationernas dagordning √§r en ‚ÄĚegen utredning‚ÄĚ ‚Äď en utredning som hanterar just amat√∂rkulturens fr√•gor och inte samtidigt hela folkbildningen eller hela kultursektorn. Vi kan ju konstatera att ansvaret f√∂r amat√∂rkulturen √§r delat mellan Kulturdepartementet (amat√∂rkulturorganisationer), Utbildningsdepartementet (folkbildnings- och ungdomsfr√•gor) och Justitiedepartementet (folkr√∂relsefr√•gor) och √§ven att ingen av dessa parter verkar intresserad av att ta det √∂vergripande ansvaret. Det beh√∂vs helt enkelt ett tydligt samh√§lleligt ansvar f√∂r amat√∂rkulturen.

Jag vill fråga statsrådet:
1. Vilka riktlinjer kommer statsrådet att ge kulturrådet vad gäller fördelningen av de fem miljonerna i budgeten?
2. Hur avser statsrådet att fortsättningsvis stödja utvecklingen av amatörkulturen?
3. √Ąr statsr√•det beredd att tills√§tta en s√§rskild utredning som f√•r i uppdrag att se √∂ver fr√•gan med det √∂vergripande ansvaret f√∂r amat√∂rkultursektorn?

Inkom: 2006-12-15
Sista svarsdatum: 2007-01-22
Planerad dag för debatt: 2007-02-02
F√∂rdr√∂jt svar: 2007-01-08    

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB