Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ändrad förordning för folkbildningen
Publicerad: 2007-01-10
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-01-10
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Delvis ny förordning från 1 februari 2007
------------------------------

Med utgångspunkt i folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra samt riksdagsbeslut har regeringen beslutat om ändringar i gällande förordning för folkbildningen, SFS 1991:977.

Ändringarna berör statens syften och motiv för stödet till folkbildningen samt att Folkbildningsrådet helt eller delvis får besluta om återkrav av statsbidrag som utbetalats på felaktiga grunder eller använts för andra andamål än för vilket det har beviljats.

Ändringarna gäller från 1 februari 2007.Förordningar är regeringens medel att med stöd av medgivanden i gällande lag meddela kompletterande föreskrifter.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB