Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsinterpellation:Studiemedel funktionshindrade
Publicerad: 2007-01-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-01-22
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning
------------------------------

Interpellation 2006/07:223
den 16 januari

Interpellation
2006/07:223 Studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning
av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)
Från den 1 januari 2007 kan den som har eller ansöker om studiemedel inte få detta för samma tid som man har sjuk- eller aktivitetsersättning. Samtidigt infördes möjligheten att få sjuk- eller aktivitetsersättningen vilande vid studier.

En enig riksdag stod bakom beslutet. Men det är uppenbart att det har fått konsekvenser som inte avsågs. Det har försvårat eller i praktiken omöjliggjort för personer med funktionshinder att fortsätta sina studier. Bland annat de samtal jag hade med elever vid en folkhögskola som jag nyligen besökt visade mycket tydligt att beslutet har fått olyckliga konsekvenser.

För de flesta av eleverna på folkhögskolan innebär förändringen att deras ekonomi försämras med ca 2 400 kr i månaden. Deras situation blir inte bättre av att beskedet om det indragna stödet kom väldigt sent.

Den här gruppen elever behöver i många fall ett extra stöd för att kunna genomgå utbildningen. Det handlar om elever med funktionshinder eller elever som av olika anledningar inte har kunnat genomföra sin grundskole- eller gymnasieutbildning. För en del elever handlar det också om att stärka möjligheterna att klara ett eget boende och sin fritid. Mitt besök klargjorde för mig att folkhögskolan ger dem goda förutsättningar att i framtiden leva ett fritt och självständigt liv.

Detta är ett exempel på hur beslutet om studiemedel riskerar att omintetgöra en viktig utbildning för en utsatt grupp i samhället. En annan effekt kan bli att skolor som har byggt upp kompetens för att utbilda den här gruppen måste avveckla verksamheten.

Ett alternativ till det uteblivna studiestödet skulle vara att ta studiemedlets lånedel. Men många av dessa elever känner sannolikt stor tvekan inför att dra på sig studieskulder. Resultatet blir att de avstår från utbildning.

Enligt min uppfattning är det angeläget att snabbt hitta en lösning som gör att den här gruppen elever inte drabbas ekonomiskt av den förändring som infördes den 1 januari. Det borde kunna ske i bred politisk enighet.

Jag vill fråga utbildningsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att den förändring av rätt till studiemedel som genomfördes den 1 januari 2007 inte ska få de konsekvenser som här har beskrivits.

Inkom: 2007-01-16
Sista svarsdatum: 2007-01-30
Planerad dag för debatt: 2007-01-30

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB